Mogadishu Limanı

Lojistik alanında çok önemli bir konumda bulunan limancılık sektöründeki yatırımlarına Türkiye için çok önemli bir yeri olan kardeş ülke Somali Mogadishu limanının 20 yıllık işletme hakkını devir almak sureti ile devam etmekte olan grubumuz, Afrika’nın doğudaki büyük stratejik önemi olan limanın %45lik gelirinden pay alarak ve geri kalan %55’lik payın Somali hükümetine verilmesi şeklindeki anlaşma ile 21 Eylül 2014 tarihinde limanın işletmesini 20 yıllığına almış bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.

Devirden önce limana yaptığı çok önemli ekipman yatırımları ve konularında uzman Türk yönetici kadrosu ile kısa sürede limanı, dünya standartlarına getirmek için kısa ve orta vadeli yatırımlar da planlamaktadır. Limanda kendi kadrosuna dahil ettiği Somali vatandaşlarına da yeni bir gelir kaynağı oluşturmuştur. Çok önemli kaynakları bulunan Somali’nin ekonomisinin gelişiminde göz ardı edilemeyecek gelişmeleri hedefleyen grubumuz, MSC, SIMA TECH, CMA-CGM gibi çok önemli uluslararası müşterilere hizmet veren limana yeni hatların da çekilmesi konusunda gayret gösterecek ve limanın özellikle transit bir liman olması için geçmiş deneyimlerini kullanacaktır.

http://portofmogadishu.com