Varaka Kağıt

Dünya da kağıt-karton üretimi 390,7 milyon ton iken ülkemiz 2,5 milyon ton kağıt-karton üretimi ile Dünya da 25. Sırada yer almaktadır. Kağıt-karton tüketiminde ise 5,1 milyon ton kağıt-karton tüketimi ile Dünya da 16. Sırada yer alıyoruz. 68,6 kg kişi başına kağıt-karton tüketimi ile Dünya sıralamasındaki yerimiz 50. Sırada bulunmaktadır. Tüketimde 16. sırada ve üretimde 25. sıralarda olmak Türkiye’nin net kağıt-karton ithal eden bir ülke konumunu ortaya koymaktadır. Rakamların yansıttığı gerçek, Türkiye’nin kağıt-karton sanayiinin büyümeye açık bir ülke olduğudur.

Albayrak Grubu, kağıt sektöründe yatırım yapılması amacıyla bir proje başlatmış olup kısa bir süre içerisinde söz konusu sektörde faaliyete başlanması planlanmaktadır.

www.varaka.com.tr