TÜMOSAN'dan yeni bir ürün LPG YAKITLI MOTOR


    


Kendi bilgi birikimi ile üretim yapan TÜMOSAN, müşteri merkezli hareket ederek müşterinin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda traktör ve dizel motor üretimi yapmaktadır. Tamamıyla Türk mühendislerin ve tasarımcıların yürüttüğü çalışmalar neticesinde hem işlev hem de estetik olarak Türk çiftçisinin beklentilerine uygun ürünler sunulmaktadır. 2004 yılında yapılan özelleştirmenin ardından evrensel bir marka olmayı kendisine vizyon edinen TÜMOSAN, bir yandan üretimde kalite anlayışını benimserken diğer yandan da müşteri merkezli yönetim çerçevesinde öz değeri yenilikçi ve sürekli değişimden yana olan bir marka kültürünü oluşturmaktadır.

Bu kapsamda, TÜMOSAN bir ilki daha gerçekleştirmiş ve LPG yakıtlı motor üretimini başarıyla sonuçlandırmıştır.


Ulusal motorların geliştirilmesine yönelik TÜBİTAK destekli İTÜ-OTAM ve TÜMOSAN iş birliği kapsamında sürdürülen Ar-Ge, tasarım ve uygulama projelerinin somut bir sonucu olan çalışmada, TÜMOSAN tarafından üretilen mevcut dizel motorlar ulusal ve uluslararası patentler ile korunan yeni yanma mekanizmaları ile Avrupa standartlarında performans, emisyon ve gürültü kalitesinde geliştirilmiştir.


Günümüzdeki yüksek sıkıştırma oranına (?) sahip olan (? > 16:1) dizel motorları, LPG yakıtı ile çalışabilecek şekle dönüştürmek için yanma odası tasarımını, sıkıştırma oranını düşürecek formda tasarlamayı gerektirir. Bu ise günümüz dizel motorlarının gaz yakıtları ile uyumlu hale dönüştürülme işlemlerini zorlaştırmakta ve maliyetlerini önemli ölçüde artırmaktadır. Diğer taraftan, sıkıştırma oranının düşürülmesi bu motorların orijinal haline göre daha düşük performans ve verimlilikle çalışmasına neden olmaktadır. Ayrıca, gaz yakıtları ile çalışabilecek hale dönüştürülmüş motorların, gerektiğinde yeniden dizel yakıtla uyumlu hale dönüştürülmesi, yapısal değişimler yapılmadan mümkün olamamaktadır. Mevcut dizel motorlarının, yapısal değişimler yapmadan, gaz yakıtları ile de çalışabilmesi için çift yakıtlı sistem de kullanılmaktadır. Bu sistemde, gaz yakıtı hava ile karıştırılarak silindire verilmekte; dizel yakıtı ise motorun mevcut yakıt püskürtme sistemi ile sıkıştırma sürecinde yanma odasına püskürtülerek, gaz yakıtı/hava karışımının tutuşmasına neden olmaktadır. Ancak çift yakıt besleme sisteminin kullanılması, motor maliyeti ve servis ihtiyacının büyük oranda artmasına neden olmaktadır.


Bu projede yukarıda yer alan dezavantajı ortadan kaldırmak için; sıkıştırma oranında ve yanma odası tasarımında bir değişiklik yapmadan Dizel, CNG ve LPG yakıtları ile verimli çalışabilecek çift döngülü yeni bir yanma odasının (TPE 2009-G-265649 - 09.12.2009, 2009/09240) motor sanayinde uygulanması, bu amaçla da gerekli teknolojik altyapının geliştirilmesi sonuçlandırılmıştır.


Optimizasyon ve seri üretim çalışmaları devam eden LPG yakıtlı TÜMOSAN motorda elde edilen ilk hesaplamalar doğrultusunda aynı yakıt tüketiminde motor performansı bakımından %15 daha fazla verimlilik elde edilmektedir. LPG yakıtının motorine oranla %28 daha ucuz olması LPG yakıtlı motoru dizel motora oranla maliyetli bir konuma getirmektedir.


Söz konusu geliştirilen LPG motor teknik ve idari çalışmaların sonuçlandırılması sonrasında 2011 model TÜMOSAN traktörlerinde yer alması planlanmaktadır.