Tüm bildikleriniz tarih olacak!

Albayrak Grubu''nun Medya sektöründe yer alan Yeni Şafak ve TV Net markalarına yeni bir halka daha eklendi. TARİHÇİ yazar Mustafa Armağan''ın Genel Yayın Yönetmenliği''ni yaptığı ve aralarında Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. İsmail Kara ile Prof. Dr. Norman Stone gibi 20''den fazla yazarın bulunduğu " Derin Tarih " dergisinin ilk sayısı yakın tarihe ışık tutacak bilgi ve belgelerle yayınlandı. 

Tarih dergiciliğine yeni bir soluk, yeni ve farklı bir bakış açısı getiren ''Derin Tarih'' dergisi okuyucusuyla buluştu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, "Tek cümleyle ifade etmek gerekirse okuyucu ''Derin Tarih'' ile tarihe doyacak" dedi. 

2003 yılında çıkan ilk kitabım ''Osmanlı: İnsanlığın Son Adası''nın arka kapağında "mazlum bir tarihin sesi" olmak istediğimi yazmıştım. Yıllar içinde tarihte hakkı yenmişlerin, hatta gasp edilmişlerin hakkını iade etmek için çırpınıp durdum. Sultan II. Abdülhamid''i de, Kâzım Karabekir''i de bu mazlumlardan oldukları için yazdım. Amacım, tarihte eşitliği ve adaleti sağlamaktı. ''Derin Tarih'' dergisi de bu çabalarımın bir sonraki durağı aslında. Tarihteki büyük veya küçük haksızlıkların düzeltilmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması için bir şeyler yapılması, dergimizin ana gayesi olacak. Bu ülkenin bir tarih derdi var ve biz bu derdin, tercümanı olmak istiyoruz. 

Popüler tarih dergiciliğimizin tam 102 yıllık bir macerası var. ''Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası'' gibi dergiler fazla akademik ve belgeye bağımlı çıkmış. ''Yıllar boyu Tarih'' gibi dergilerse biraz fazla magazin kokuyor. Biz ikisinin ortasında bir yol tutturalım istedik. Hem akademik bilgi birikimi yansısın sayfalara hem de bunlar soğukluğunu atsın üzerinden, genel okura seslenebilmesi amacımız. Şimdiye kadar bu kıvamı tutturan bir dergi yoktu karşımızda. Nitelikli kalemleri ''Derin Tarih'' kadar bir araya getirebilecek, aynı zamanda rahat okunabilecek kıvamda, keza bir derdi ve iddiası olan bir dergi bulunmuyor kulvarımızda. Geniş anlamıyla okurun sağlıklı akademik materyalle bağlantısını kuracak bir dergiye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bunun için yola çıktık. Umarım başarırız. Bu başarı, aynı zamanda okurun başarısı olacaktır.

Çocuklarda unutulmadı  

''Geçmişin Büyüsü'' adlı çocuk eki, tarihin sadece büyüklere değil, belki asıl küçüklere sevdirilmesi, yani tarih sevgisinin küçük yaştan başlaması gerektiği gerçeğinden hareketle hazırlandı. 16 sayfalık, eğlendirirken öğretecek, salt eğlendirmeyi değil, ders almayı, örnek şahsiyetlerin hayatlarına tanık olmayı o yaşlarda sevdirebilirsek onlar aynı zamanda dergimizin gelecekteki okurları da olacaktır diye düşündük. Zaman, bir nehir gibi geçmişten geleceğe doğru akarken gelecekteki parçamızı ihmal etmemiz söz konusu olamazdı. Dolayısıyla ''Geçmişin Büyüsü'', ''Derin Tarih''in Genç Takımı olarak düşünülmeli.

Alanının üstadları  

''Derin Tarih'' dergisinin yayın kurulunda ve danışma kurulunda, ülkemiz ve yurt dışında tarih alanında önemli araştırma, incelemelere imza atmış ve kaynak niteliğinde çok sayıda eserler kazandırmış isimler yer alıyor. Yayın Kurulu''nda Salim Aydüz, Mustafa Budak, Mehmet Fatih Can, Yusuf Ziya Cömert, M. Şükrü Hanioğlu, Abdülhamit Kırmızı, Mehmet Niyazi Özdemir, Ahmet Şimşirgil, Mümtaz''er Türköne ve Yunus Uğur gibi isimler yer alırken; Danışma Kurulu''nda da Fahri Aral, Ali Birinci, Zeynep Tarım Ertuğ, Semavi Eyice, Mehmet Genç, Şinasi Gündüz, Halil İnalçık, Cemal Kafadar, İsmail Kara, Mahmut Erol Kılıç, Emine Gürsoy Naskali, Orhan Okay, Mim Kemal Öke, Abdülkadir Özcan ve Norman Stone gibi tarihçiler katkı sağlıyor.